Préstamo de libros electrónicos eBiblio Galicia

Reservas

Introdución

Se o título que che interesa está prestado, poderás reservalo para poder lelo cando estea dispoñible. Para iso deberás introducir os teus datos de usuario e contrasinal no espazo A miña conta.

É importante que os datos de correo electrónico sexan correctos e coincidan co que utilizas actualmente, xa que do contrario non accederías á información sobre as notificacións de reservas que fixeras. Por favor, comproba a túa caixa de correo electrónico non desexado e a súa configuración de filtrado, xa que os avisos de reservas poderían ser tratados erroneamente como correo non desexado e, a consecuencia diso, poderías perder a túa reserva.
  • Seguirase a orde de petición para as reservas.
  • É posible reservar ata un máximo de tres ebooks de maneira simultánea.
  • Disporás de 48 horas para confirmar o préstamo, transcorrido ese tempo sen confirmar o préstamo, a reserva pasará automaticamente ao seguinte lector en espera.

No momento en que o ebook estea dispoñible e che corresponda por orde de petición, recibirás unha mensaxe de correo electrónico cunha ligazón para confirmar o préstamo. É importante que comprobes previamente no teu apartado de “A miña biblioteca” do catálogo, que os datos de correo electrónico son correctos e coinciden co que empregas actualmente, xa que do contrario non accederás á información sobre as notificacións de reservas que fixeras.

Realización da reserva

Unha vez que te identificaches na plataforma, os pasos que tes que seguir son:

  1. Fai unha búsca na plataforma do recurso que queiras tomar en préstamo.
  2. Localizado o recurso, tanto na páxina de resultados como na ficha do recurso o botón Prestar substitúese polo botón Reservar.
  3. Se desexas que a plataforma che informe cando o recurso estea dispoñible, deberás premer no botón Reservar.
  4. Cando o recurso prestado sexa devolto, recibirás un correo electrónico coas instrucións para executar o préstamo.

Nota:se desexas aceptar as reservas automaticamente e que cando estas estean dispoñibles aparezan directamente na sección Préstamos en liña, debes marcar a opción  “Aceptar automáticamente todas as reservas” que hai dispoñible na parte superior da sección reservas.

Neste caso, o usuario tamén recibirá un correo electrónico indicando que o recurso sobre o que realizou reservas xa se atopa dispoñible na súa sección de préstamos en liña.

Eliminación da reserva

Unha vez que te identificaches na plataforma como usuario, os pasos son os seguintes:

  1. Vaia a Área de usuario > Reservas.
  2. Localiza o recurso reservado que desexas borrar da listaxe e fai clic no botón Eliminar.