Préstamo de libros electrónicos eBiblio Galicia

Descargas

Existen títulos no catálogo da biblioteca que están dispoñibles para que os poidas descargar no teu dispositivos e gozar deles de xeito permanente.

Os libros electrónicos, audios e vídeos dispoñibles neste tipo de formato non presentan ningún tipo de restrición, podes descargalos tantas veces como queiras no teu dispositivo.

Podes recoñecer este tipo de títulos de dúas formas:

  1. O botón Prestar se sustitúese polo botón Descargar.
  2. No apartado dispoñible na ficha descritiva do título indícase que é unha Descarga sin DRM.
  3. Na parte dereita da ficha descritiva engádese unha nova ligazón denominada Descargas.


Para localizar e descargar estes títulos, segue os seguintes pasos:

  1. Identifícate na plataforma e fai unha busca no catálogo para localizar os títulos disponibles para a súa descarga.
  2. Desde a pantalla de resultados ou desde a ficha descritiva, preme sobre o botón Descargar. Automaticamente o título descargarase no teu dispositivo.
  3. Para visualizar o título descargado emprega: la app eBiblio se se trata dun libro electrónico ou calquera programa de audio e/ou vídeo que teña instalado no dispositivo se se trata dun audio ou vídeo.